Múzeumpedagógia - Fény és árnyék kiállítás

FÉNY ÉS ÁRNYÉK CÍMŰ VÁROSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSAINAK KÍNÁLATA

 

Korok játékai (4-10 éveseknek)

Különböző korokban mivel szórakoztak, milyen játékai voltak a gyerekeknek? A kérdésre kiállított műtárgyak és korabeli ábrázolások segítségével keressük a választ. Kipróbálható műtárgymásolatokkal, érdekes régi játékokkal játszunk a foglalkozáson. Esetleg megkérjük a gyerekeket, hogy hozzanak nekik kedves kisméretű játékot, és mutassák be egymásnak.

Városfelfedező: a városi játszótereket vizsgáljuk, egy közelit meg is látogatunk.

 

 

Mesélő tárgyak…(10-18 éveseknek)

A használati tárgyak különböző jelentéstartalmait fürkésszük, elképzeljük kik, hol, mikor használhatták őket, milyen környezetbe illeszkednek, milyen technikai színvonalat feltételez az előállításuk, és a használatuk. A foglalkozás során összefüggéseket keressük a régi idők és a jelen tárgykultúrája között, ma már ismeretlen tárgyak funkcióját találgatjuk.
Otthoni feladat lehet ilyenek gyűjtése.

 

 

A szó elszáll? (12-18 éveseknek)

A kiállítás írásos emlékeivel foglalkozunk a sírkövektől a hangzó anyagokon keresztül ágyúcsövön, emléktáblán, festményen, és a keretének hátulján, utcanévtáblán található feliratokig.

 

társadalomismeret tantárgycsoporthoz

 

 

Mennyire volt multikulti Buda, Pest, Pest-Buda és Budapest? (12-18 éveseknek)

A tárgyak és szöveges dokumentumok elárulják mikor, milyen nemzetek tagjai települtek le a Duna két partjának városaiban, harcoltak, vagy kereskedtek, talán máshol üldözték őket, esetleg kedvezmények vonzották ide őket. Kifürkésszük jellemző foglalkozásaikat, lakhelyeket, különböző szokásaikat.

társadalomismeret tantárgycsoporthoz

 

 

 

 

 

 

Mi van a kiállítás mögött? Ami a kiállításból kimaradt. (12-18 éveseknek)

Kézbe fogható tárgyak, fotók, hiteles dokumentumok összefüggéseit, lehetséges kapcsolódási pontjait keressük a kiállításban. Mindezt játékos formában, a kiállítás-rendezés titkaiba bepillantva, az ott használt jelrendszert megértve kerülünk közelebb a régi korokhoz, tárgyakhoz, és az őket valaha használó emberekhez.

Társadalomismeret, vizuális nevelés tantárgycsoportokhoz

 

 

 

 

 

 

Hej Dunáról fúj a szél… (6-10 éveseknek)

A Duna elválaszt és összeköt (10-14 éveseknek)

A kiállítás vezérmotívumához, a Dunához kapcsolódóan megvizsgáljuk a folyó szerepét a város életében, a rajta való átkelésre legalkalmasabb helyeket, és eszközöket az őskortól napjainkig. (a gázlóktól, kompokon, hajóhídon keresztül a ferdekábeles hídig. Az is kiderül, mi a jéghíd, és a repülőhíd.

Kérhető manuális foglalkozáson tésztából, vagy papírból hídépítés, terhelési próbával. Igény szerint hajó-, vagy híd-makettet is készíthetünk.

anyanyelv, honismeret tantárgy keretében (8-10 éveseknek)

Városfelfedező lehetőség: hajókázás a Dunán, vagy a Szabadság híd vámházában a Közlekedési Múzeum kamara-kiállításának megtekintése

 

 

Hogyan laktak – hogyan lakunk (6-14 éveseknek)

A kiállítás lakóház tematikus egységének, képzőművészeti alkotásoknak, régi utazók leírásainak segítségével tekintjük át a lakáskultúra változásait a középkortól napjainkig.

Társadalomismeret, irodalom és vizuális nevelés tantárgyakhoz is kapcsolódik

Városfelfedező lehetőség: séta a budai várnegyedben

 

 

 

 

 

 

 

 

Csapból a víz, falból az áram. Amit észre sem veszünk! (10-18 éveseknek)

A kiállított tárgyak között és az ábrázolásokon keressük meg a technikai vonatkozású részleteket. Vizsgáljuk a különböző korszakok műszaki lehetőségeit, az újításokat korszakokhoz párosítjuk. (közlekedés, közvilágítás, vízhez jutás módjai, szennyvízelvezetés, burkolt utak, postahálózat, hulladékkezelés)

Városfelfedező lehetőség:

Társadalomismeret, technika tantárgyakhoz kapcsolható

Városfelfedező lehetőség: Fővárosi Hulladékhasznosító Mű meglátogatása

 

 

 

 

Turbán és findzsa - élet a török kori Budán (10-18 éveseknek)

Metszetek, térképek, szobabelső használati tárgyai, elrejtett kincsleletek, útleírások segítségével próbáljuk elképzelni Buda török-kori életét. Végül a város visszafoglalásának történetével, az ostrom utáni károk felmérésével zárul a foglalkozás.

társadalomismeret, történelem tantárgyhoz a török kor tanulása után témazáró, ismétlő óraként (11-13 éveseknek)

Városfelfedező lehetőség: az utolsó budai pasa Abdurrahman jelképes síremléke, a Király fürdő, Gül Baba Türbe és rózsakert meglátogatása

 

 

 

Csillag, kereszt, vagy félhold? (12-18 éveseknek)

A történelem során milyen vallású népcsoportok éltek a városban? Miként alakult a kapcsolatuk, hogyan és hol gyakorolták a vallásukat. Hogyan szolgálta egy épület több vallás híveit? A sírköveken szereplő évszámok kapcsán foglalkozunk a zsidó, keresztény, iszlám időszámítás rendszerével is.

Városfelfedező lehetőség: Helyőrségi templomból maradt Magdolna torony és a Középkori Zsidó Imaház meglátogatása.

 

 

A hüvelyktől az etalonig! Hogyan mértek és számoltak a középkorban? (8-12 éveseknek)

A piacok és vásárok kiállítási egység kapcsán ismerkedünk a középkortól használt mértékegységekkel, ezek átszámításaival, mérőeszközökkel. Súlyokat becsülünk meg, lépéseket mérünk, megtanulunk középkori számolótáblán összeadni és kivonni.

Matematika, társadalomismeret, történelem tantárgyakhoz

Városfelfedező lehetőség: egy bolt, vagy piac felkeresése megfigyelendő szempontokkal.

 

 

 

 

 

 

 

A gyékénytől a szupermarketig, a pletykától az sms-ig. (12-18 éveseknek)

A vásárok, piacok minden korban fontos események, a vásárláson kívül találkozási lehetőségek, a hírek továbbadásával a későbbi újságok, rádió előfutárai, de a színház, cirkusz szerepét is betöltötték. Felidézzük a középkori budai vásárok hangulatát, számba vesszük az áruk sokféleségét, a mértékeket és mérőeszközöket. Budai Jogkönyv és különböző ábrázolások, oklevelek segítségével kiderítjük kik hol mit árulhattak, milyen mutatványosok szórakoztatták az egybegyűlteket, és milyen büntetés járt a vásár rendjének megzavarásáért.

társadalomismeret, kommunikáció, tantárgyhoz

Városfelfedező lehetőség: a Nagyvásárcsarnok megtekintése

 

 

 

 

Hogyan hatott a Duna a város 19. századi fejődésére? (10-18 éveseknek)

Mit gondolsz, az 1838-as árvíz pusztítása hogyan hatott az új városkép kialakulására? Milyen tényezők segítették és gátolták az első állandó híd építését, milyen szerkezetűek a hídjaink, milyen feladatra alakult meg a Közmunkatanács 1870-ben? Hogyan változott a rakpartok funkciója, és látványa? Milyen épületeket, építettek a Duna partjára?

társadalomismeret tantárgy keretében

Városfelfedező lehetőség: a Lánchíd hídkamrájának megtekintése

 

 

Ha a tér beszélni tudna...! A 20. század lenyomata a Hősök terén. (12-18 éveseknek)

Hogyan alakította a történelem a Hősök tere látványát? Minden politikai rendszer megjeleníti ideológiáját az általa felállított szobrokban, emlékművekben. Így alakult ki a Hősök tere a Millenniumi Emlékművel, ami lehetőséget ad a nemzet önképének vizsgálatára. Kik szerepelnek, miért fontosak, ki nem szerepel? (Habsburgok) miért cserélték le? A Felvonulási tér a mindenkori hatalom reprezentációjának helyszíneként különböző rendezvényeknek, felvonulásoknak, koncerteknek, tüntetéseknek adott otthont. Ezt a folyamatot vizsgáljuk a különböző dokumentumok, ábrázolások alapján.

Városfelfedező lehetőség: A Hősök tere felkeresése

 

 

Kérdezd meg a nagyszüleidet! (minden korosztálynak)

A résztvevők gyűjtőmunkáján alapuló foglalkozás, az átélt személyes történelemre irányítja a figyelmet. Azt vizsgáljuk korosztályonként különböző tartalommal és mélységben, hogyan befolyásolta a családok életét a történelem.

Kicsiknél családi fotók nézegetése, hol éltek, mivel játszottak a szülők, nagyszülők. A nagyobbak megrajzolják saját családfájukat, adatokat, családi történeteket, fényképeket gyűjtenek.

Vizsgáljuk a család mobilitását, mikor melyik generáció honnan költözött Budapestre, a foglalkozások generációnkénti alakulásait. Majd az 1956-os forradalom hatásával foglalkozunk, volt-e változás a család életében. A megbeszélteket összevetjük az új történeti kiállításunk idevonatkozó részeivel.

honismeret, társadalomismeret, magyar, osztályfőnöki óra, iskolai ünnepek, anyák napja,

 

 

 

 

Városfelfedező – ismerjük a várost, ahol élünk(8-18 éveseknek)

Ki mekkora területet lakik be a városban – milyen lehetőségeket használ ki, milyen tereket, intézményeket, szórakozóhelyeket látogat?

Előzetesen fotókat készítenek, lakóhelyük környezetének térképén jelöljük a helyeket, új lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet, bemutatjuk ezeket, megszervezzük a meglátogatásukat.

honismeret, társadalomismeret, osztályfőnöki óra

Városfelfedező lehetőség: Séta a Gellért-hegyre, a Margit-szigetre, vagy más helyszínre

 

Építsünk várost! (6-10 éveseknek)

Milyen épületekre, intézményekre, szolgáltatásokra van szüksége egy városnak, mi különbözteti meg a falut, várost, fővárost régen és most?

Honismeret tantárgycsoporthoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Játsszunk demokráciát – Csatornahálózat, vagy tanmedence? (12-18 éveseknek)

A városi közgyűlés munkájába bepillantó szituációs játék keretében. A polgármesteri hivatal különböző osztályai képviseletében prioritások megvitatása, konfliktushelyzetek kezelése, döntések meghozatala, következmények végiggondolása, középtávú városfejlesztési terv kialakítása.

Társadalomismeret, kommunikáció tantárgycsoportokhoz

Városfelfedező lehetőség: Fővárosi közgyűlés termének meglátogatása

 

 

„Ma lesz a holnap tegnapja” (12-18 éveseknek)

Megvizsgáljuk, hogy a ’80-as ’90-es évek beat, pop és rock dalaiban milyen életérzés tükröződik, hogyan szűrődik be a politika, miként jelennek meg a politikai változások. Mindezt összevetjük a kiállításban látottakkal.

Társadalomismeret tantárgycsoporthoz