Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet Kiscelli Múzeumába,
 közönségszervező, kommunikációs munkatárs munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1037 Budapest Kiscelli u. 108.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Kiscelli Múzeum kommunikációs csoportjának munkatársaként a múzeum kiállításainak és rendezvényeinek kommunikációjával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek: PR-feladatok, sajtókapcsolatok, online megjelenések intézése. A múzeumpedagógusi munka előkészítése, támogatása, kiállítások arculatának kialakításában való részvétel, grafikai munkák szervezése, ellenőrzése. Pályázatok összeállításában való részvétel. A múzeum arculatának és kommunikációs csatornáinak fejlesztésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola alkotóművészeti vagy gazdasági végzettség
  • Angol és/vagy német nyelvtudás
  • Felhasználói szintű MS Office ismeretek,
  • Felhasználói szintű internetes alkalmazások, honlap-, és social media kezelésben való jártasság

§        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§       Más idegen nyelv ismerete

  • Múzeumi gyakorlat, vagy nonprofit szervezetben szerzett gyakorlat

§       webes tartalom/arculat fejlesztésben szerzett gyakorlat

§        Pályázatírás terén szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai fényképes önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

e-mailben, a pályázatokat tenyi.magdolna@mail.btm.hu címre Molnárné Tényi Magdolna  részére kérjük küldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak a pályázók.

A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiscellimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 04.07.