Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet ŐS-és Népvándorlás kori Főosztály

régész-muzeológus munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 1031 Budapest, Záhony u.4.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • ásatásokat, leletmentéseket végez dokumentációs kötelezettséggel
 • közreműködik a szakhatósági eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézésben
 • ásatási leletanyagok meghatározása, a feltárt leletanyag gondozása: restauráltatása, leltározása, annak felügyelete, szakvélemények készítése
 • ásatási dokumentáció készítése
 • a leletanyag feldolgozása és tudományos publikálása
 • régészeti adatbázisok (ARCHE, ACCESS) kezelése
 •  a régészeti örökség védelmébe tartozó feladatok ellátása szükség szerint
 • részvétel az osztály tudományos feladatainak ellátásában
 • részvétel kiállítás készítésében és szervezésében (kiállítási forgatókönyv írása, kiállítás rendezése, katalógus készítése)
 • önálló kutatási témá(k)ban publikációk készítése, tudományos előadások megtartása
 • ismeretterjesztő előadások megtartása, ismeretterjesztő munkák készítése
 • kapcsolattartás belföldi és külföldi kutatókkal, szakmai levelezés
 •  

Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • régész egyetemi végzettség
 • középfokú angol nyelvtudás
 • legalább 2 éves múzeumi gyakorlat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • régészeti adatbázis felhasználói ismerete
 • nyilvántartás vezetési ismeretek

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      ·        múzeumi területen szerzett tapasztalat (nyilvántartás)

 • Budapest területén végzett ásatási gyakorlat
 • ős- és népvándorláskor kutatásában való jártasság
 • Műtárgy-nyilvántartási adatbázisok ismerete (Arche)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • részletes, magyar nyelvű szakmai fényképes önéletrajz,
 • oklevél és bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt, (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani)
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben, a pályázatokat a tenyi.magdolna@mail.btm.hu kérjük küldeni. Kérjük az elektronikus levél tárgyában, jelölje meg: „régész-muzeológus pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 14.