Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet,
Aquincumi Múzeumába, közművelődési csoport kulturális ügyintéző beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1031 Budapest, Szentendrei út 135.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a múzeumi programok szervezésében és lebonyolításban. Tárlatvezetés az Aquincumi Múzeumban és hozzátartozó kis múzeumokban. Részvétel a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenységben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Múzeumi területén szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló, precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség, megbízhatóság,

•         érdeklődés történelem és a régészet iránt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,

•         végzetségét igazoló okmányok másolatai.

•         nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyelné Kurucz Katalin nyújt, a 1/2501650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lengyelné Kurucz Katalin részére a kurucz.katalin@iif.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.