Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet
Bartók Béla Emlékház jegypénztáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1025 Budapest, Csalán utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bartók Béla Emlékházba látogatóknak belépőjegyek, illetve koncertjegyek értékesítése.
Zeneműboltban lévő CD-k, kották DVD-k egyéb értékcikkek árusítása. Pénztárgép
kezelése. Heti elszámolások készítése. Munkaidő: keddtől-szombatig szól, a
szabadnapok kiadása előzetes megbeszélés alapján történik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• pénztárosi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű Word, Excel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szabóné Balogh Katalin telefon: 394-2100 részére a
balogh.katalin@mail.btm.hu E-mail címen keresztül
és
• Elektronikus úton bereczki.roza@mail.btm.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26.