Pályázati felhívás

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet
a BTM 4 telephelye (Aquincumi Múzeum, Kiscelli Múzeum, Vármúzeum, Budapest
Galéria) webszerkesztő (digitális szöveges tartalmakért felelős szerkesztő)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. 05. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a szöveges digitális tartalmak összegyűjtése, szerkesztése és feltöltése a
Budapesti Történeti Múzeum központi és tagintézményi weboldalaira (összesen 5
weboldal napi rendszerességű frissítése) magyar és angol nyelven. Munkáját a Digitális
Média Csoport keretén belül a csoportvezető irányítása alatt végzi, szakmai felügyeletét
a Digitális Média Csoport vezetője és a Közönségkapcsolati Főosztály vezetője látja el.
A webszerkesztő a marketing menedzserrel szoros együttműködésben dolgozik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, magyar-angol szakos, művészettörténész, régész,
történész vagy kommunikációs szakos,
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás,
• szakmai tapasztalat digitalizálás, webes alkalmazások terén - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés,
• szerkesztői, webszerkesztői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű kiemelkedő problémamegoldó készség, jó kommunikációs
készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél, részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz, oklevelek és
bizonyítványok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés
vagy eltiltás hatálya alatt, minden olyan okiratot, amelyet a pályázó fontosnak
tart. Valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázat során a személyes adatai
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Júlia nyújt, a
+36202910909 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Berecki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.