Pályázati felhívás

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet Aquincumi Múzeumába,

Ókortörténeti Főosztály régész-muzeológus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Szentendrei út 135.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti és muzeológiai feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, régész végzettség (MA) római provinciák régészet szakág legalább 5 év terepi régészeti szakfeladat ellátásában szerzett gyakorlat Arche adatbázis-kezelő rendszer magas szintű ismerete (2 év feletti tapasztalat) muzeológiai (gyűjteményi, raktári, kiállítási) munkában szerzett tapasztalat (kötelező gyakorlat feletti legalább 0,5-1 év), felhasználói szintű Photoshop, AutoCadismeretek ,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Releváns szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         kiállításrendezésben szerzett szakmai tapasztalat kiadványszerkesztésben szerzett szakmai tapasztalat más régészeti korok emlékeinek feltárása terén szerzett szakmai tapasztalat kapcsolódó tudományterületek (pld. történelem, néprajz) terén végzett tanulmányok, szakmai tapasztalatok tudományos kutatási projektekben való részvétel további európai nyelv, vagy nyelvek alapszintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         proaktív, kreatív hozzáállás rugalmasság, alkalmazkodó képesség kommunikációs készség, csapatjáték,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Havas Zoltán nyújt, a 06-20/323-5019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Havas Zoltán részére a havas.zoltan@aquincum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz végzettséget igazoló okmányok másolatai nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.