Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet Budapest Galéria művészettörténész, kurátor munkakör betöltésére.

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- művészettörténészi, kurátori munkában való részvétel

- kiállítások szervezése és rendezése

- közreműködik az intézmény profiljának alakításában

- szélesíti az intézmény közönségkapcsolatát

- növeli a kiállítások látogatottságát

- fejleszti a galéria hazai és nemzetközi kapcsolatait, erősíti az intézmény jelenlétét nemzetközi és magyar kortárs művészeti közegben 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Egyetem, szakirányú,

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

• magyar és nemzetközi kiállításszervezői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• szakirányú publikációs tevékenység - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Más idegen nyelv ismerete. Nemzetközi kurátori tapasztalat. Széleskörű pályázási tapasztalat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedy-Maszák Zsuzsanna nyújt, a 06/20-297-43-54 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Berecki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyelvvizsgát igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárás során hozzájárul.