Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet

Budapest Galéria kulturális szervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- kiállítások szervezése -közreműködik az intézmény profiljának alakításában - szélesíti

az intézmény közönségkapcsolatait - növeli a kiállítások látogatottságát -fejlesztia

galéria hazai és nemzetközi kapcsolatait, erősíti az intézmény jelenlétét a nemzetközi

és magyar kortárs művészeti közegben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Egyetem, szakirányú,

•Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű

nyelvtudás,

•nemzetközi és magyar kiállításszervezői gyakorlat és tapasztalat - Legalább 3-

5 év szakmai tapasztalat,

2018. 07. 30. Megtekintés

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=388626 2/2

•Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•egyéb szakirányú végzettség,

•szakirányú publikációs tevékenység, környező országok kortárs művészeti

kapcsolat rendszerének ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedy-Maszák Zsuzsanna

nyújt, a 06/20-297-43-54 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton Berecki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs

levél, végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyelvvizsgát igazoló okmányok,

erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a

pályázati eljárás során hozzájárul.