Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Kiscelli Múzeum közönségszervező, kommunikációs munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kiscelli Múzeum közönségkapcsolati csoportjának munkatársaként a múzeum

kiállításainak és rendezvényeinek kommunikációjával és lebonyolításával kapcsolatos

tevékenységek: PR-feladatok, sajtókapcsolatok, online megjelenések intézése. A

múzeumpedagógusi munka előkészítése, támogatása, kiállítások arculatának

kialakításában való részvéte, grafikai munkák szervezése, ellenőrzése. Pályázatok

összeállításában való részvétel. A múzeum arculatának és kommunikációs

csatornáinak fejlesztésében való aktív részvétel. A munkakör napi 4 órás

részmunkaidősként is betölthető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Egyetem, bölcsész, alkotóművészeti vagy gazdasági,

•Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

2018. 08. 16. Megtekintés

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=392525 2/3

•közönségkapcsolati területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű

nyelvtudás,

•Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű

nyelvtudás,

•Felhasználói szintű internetes alkalmazások, honlap-, és socialmedia

kezelésében való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•Más idegen nyelv ismerete. Múzeumi gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jalsoviczky Sára nyújt, a 06/20

232-0143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton Berecki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak a

pályázók. A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•BTM Honlapja - 2018. augusztus 17.

•Budapest Portál - 2018. augusztus 22.

•Kiscelli Múzeum honlapja - 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

-Szakmai önéletrajz, - Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló

okiratok másolata - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

hozzájárul