Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiscelli Múzeum közönségszervező, kommunikációs munkatárs munkakör betöltésére.

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kiscelli Múzeum közönségkapcsolati csoportjának munkatársaként a múzeum kiállításainak és rendezvényeinek kommunikációjával és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek: PR-feladatok, sajtókapcsolatok, online megjelenések intézése. A múzeumpedagógusi munka előkészítése, támogatása, kiállítások arculatának kialakításában való részvéte, grafikai munkák szervezése, ellenőrzése. Pályázatok összeállításában való részvétel. A múzeum arculatának és kommunikációs csatornáinak fejlesztésében való aktív részvétel. A munkakör napi 4 órás részmunkaidősként is betölthető.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Egyetem, bölcsész, alkotóművészeti vagy gazdasági,

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

• közönségkapcsolati területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

• Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

• Felhasználói szintű internetes alkalmazások, honlap és social media kezelésében való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•Más idegen nyelv ismerete. Múzeumi gyakorlat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jalsoviczky Sára nyújt, a 06/20 232-0143 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Berecki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak a pályázók. A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12.

 

A pályázat során benyújtandó dokumentumok:

-Szakmai önéletrajz,

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul