Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet Gazdasági Osztályára, pénzügyi és számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötelezettségvállalás nyilvántartása, főkönyvi nyilvántartások vezetése, (bank, pénztár, költségvetés) részvétel az adatszolgáltatáshoz, beszámolók elkészítésében. Feladatait a gazdasági osztályvezető irányításával látja el.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         mérlegképes könyvelői képesítés, állam háztartási gyakorlat felsőfokú szakirányú végzettség.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hatvani Erika nyújt, a 06/20-224-36-63 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Berecki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárólag határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Az előzetes elbírálás alapján kiválasztott személyes meghallgatását követően a gazdasági igazgató dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         BTM Honlapja - 2018. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány amely büntetlen előéletet igazol, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul.