Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet

Műtárgyvédelmi osztályára, textil-bőr restaurátor

munkakör betöltésére.

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti és gyűjteményi textil- és bőr alapú műtárgyak restaurálási feladatainak teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Textil-bőr tárgyrestaurátor művész. Releváns szakmai tapasztalat.,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         Jó együttműködő készség, rugalmasság. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vecsey Ádám DLA nyújt, a 06/20-558-18-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Vecsey Ádám DLA részére a vecsey.adam@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt + 1 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozat, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárás során hozzájárul.