Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet

Ásatási Projektirodájába, pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti szakmunkákkal kapcsolatos pénzügyi folyamatok nyomon követése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a Budapesti Történeti Múzeum Gazdasági Igazgatósággal, részvétel adatszolgáltatások, beszámolók készítésében. Feladatait Projektiroda osztályvezetőjének irányításával látja el. A határozott idejű jogviszony, határozatlanná válhat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         pénzügyi, számviteli területen megszerzett végzettség vagy gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sárosi Edit nyújt, a 06/20-247-66-35 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Bereczki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (megkérését igazoló feladóvevény) amely büntetlen előéletet igazol, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul.