Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet

Budapest Galéria - Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya

kulturális ügyintéző munkakör betöltésére. 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köztéri képzőművészeti alkotások felállításával, lebontásával vagy áthelyezésével kapcsolatos helyszíni szemlék, szakértői konzultációk megszervezése és lebonyolítása, szakértői állásfoglalások elkészítése (eseti jelleggel), szerződések előkészítése, kataszteri adatok vezetése, szoborpótlásokkal, rekonstrukciókkal, felújításokkal kapcsolatos kutatási feladatok (eseti jelleggel), különböző engedélyek beszerzése, a Galéria archívumának feldolgozásában, rendszerezésben és digitalizálásában való részvétel, egyéb adminisztrációs feladatok.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Egyetem, művészettörténész,

·        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

·        Kiváló szintű szervezői és kommunikációs képesség

·        nagy munkabírás

·        19-20., valamint a kortárs magyar szobrászatban való jártasság

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szerdahelyi Márk nyújt, a 06/20-222-77-09 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Elektronikus úton Bereczki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.