Általános tájékoztató

 

Tájékoztató régészeti szolgáltatásokról

a Budapesti Történeti Múzeum szerződő partnerei számára

 

Budapesten, Budapest közigazgatási határán belül régészeti megelőző feltárás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás) ellátására a Budapesti Történeti Múzeum (továbbiakban BTM) az illetékes és jogosult intézmény /2001. évi LXIV. törvény 22. § (5) a./.

A földmunkával járó építkezések megkezdése előtt, illetve építkezések során a BTM a megelőző feltárást a jogerős építési engedélyben lévő, az örökségvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása és a hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

Jogi környezet

 

 • a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény /Kötv./

 • a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet /Rendelet/

 • a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet

 • a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjeiről szóló 14/2015. (III.11.) MvM rendelet

 • az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet

 • az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet

Nagyberuházásnak minősül a Kötv. 7. § 20.alapján az alábbi, földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás:

 • a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,

 • a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,

 • a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés, vagy

 • azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.

 

Régészeti tevékenységek

 

Engedélyhez nem kötött, de bejelentés köteles régészeti tevékenységek Kötv. 20. § (2) alapján:

- régészeti megfigyelés

- az előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás

Engedélyhez kötött régészeti tevékenységek (engedélyező hatóság – Kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) szerve a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékesség szerint):

- próbafeltárás

- teljes felületű feltárás

 

Általános ügymenet

 

 • Bejelentkezés/regisztráció a BTM Ásatási Projektirodájába telefonon vagy elektronikus úton

 • Adatlap kitöltése (szerződéskötéshez szükséges adatok, mellékletek /építési engedély, helyszínrajz stb./)

 • Engedélyhez nem kötött, de bejelentés köteles régészeti szaktevékenységek esetén: Ajánlat, Megrendelőlap, ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

 • Engedélyhez kötött régészeti szaktevékenységek esetén: Ajánlat-, Szerződéstervezet készítése (az adott terület ásatásvezető régésze és a műszaki vezető által), Szerződéskötés

 • Bejelentési kötelezettség (engedélyhez nem kötött régészeti szaktevékenység esetén)

 • Feltárási engedélykérése (engedélyhez kötött régészeti szaktevékenység esetén)

 • Régészeti szolgáltatás elvégzése

 • Teljesítés igazolás

 • Számlázás

 • Régészeti utómunkálatok (dokumentáció, leletkonzerválás, elsődleges leletfeldolgozás)

 

Fontos tudnivalók

 

 • A BTM a Rendeletben szabályozott, hatósági árak alapján végzi tevékenységét.

496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet

 • A BTM díja a megkötött szerződésben minden esetben becsült keretösszegben kerül meghatározásra. A terepi munka befejezését követően a tényleges teljesítés figyelembevételével kerül sor a megrendelő/beruházó által leigazolt tényleges teljesítés elszámolására, a régészeti szolgáltatásokért járó díj megállapítására és a rész- és/vagy végszámla kiállítására.

 • Régészeti feltárásra alkalmas napnak minősül az a munkanap, amelyen az időjárási és a talajviszonyok, továbbá egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.

 • Régészeti feltárásra alkalmatlan különösen az a nap, amelyen a feltárási tevékenységet

a) a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje,

b) a csapadék mennyisége vagy jellege, vagy

c) a rendkívüli időjárással összefüggő esemény miatt elrendelt riadó megakadályozza.

496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet 9. §

 • E-napló

A régész a régészeti megfigyelésről eseti bejegyzést ír az e-naplóba vagy építési naplóba. E-napló esetén az illetékes régészt, a szerződésben szereplő NÜJ száma segítségével meg kell hívni. A meghívás után a visszaigazoláshoz szükséges kódot – „4karakter-4karakter” formátumú kódot – a régésznek el kell küldeni, akár sms-ben, akár e-mailben. A régészeti megfigyeléshez a régészt az e-naplóba „külön jogszabállyal feljogosított” szerepkörben kell meghívni.

 • A régészeti megfigyeléshez a régész nem vesz át munkaterületet.

 

Budapest, 2017. január 6.

 

Ásatási Projektiroda

Budapesti Történeti Múzeum

1014 Budapest, Szent György tér 2.II. em./265.

tel.: (1) 487-8816, (1) 487-8835

mob.: 20/354-5984

e-mail: asatas@mail.btm.hu

 

< vissza az előző oldalra