Mátyás király kútja Firenzében

2019.03.25.

2019. március 9-én Firenzében a Palazzo Strozziban és a Bargellóban nyílt meg a Verrocchio, il maestro di Leonardo, azaz a Verrocchio, Leonardo mestere, a Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója kapcsán tartott emlékév keretében rendezett kettős kiállítás. A Budapesti Történeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria műtárgyai is szerepelnek az első Verrocchio–életmű-kiállításon.

A rendkívül nagy jelentőségű tárlaton a Verrocchio és műhelye által Firenzében Mátyás királyunknak Budára készített carrarai márványkút három töredékét állították ki. Az első töredéket Ferenczy István, a 19. századi szobrászat nagy alakja találta az 1830-as években a Várnegyedben, az Országház u. 14. számú ház telkén. A második töredék Garády Sándor (Fővárosi Múzeum) tabáni ásatásán került elő 1938-ban. A harmadik, feliratos töredék 2014-ben Papp Adrienn régész (Budapesti Történeti Múzeum) ásatásán került napvilágra a Budai Vár területén, a karmelita kolostortól északra. Közben Francesco Caglioti, a firenzei reneszánsz szobrászat kiemelkedő kutatója, a kiállítás egyik kurátora 1994-ben publikálta a római Corsini-levéltár egy kézirata alapján firenzei reneszánsz szobrok egykori feliratait, köztük Angelo Poliziano epigrammáját, amelyet Mátyás király kútjának feliratául írt. A harmadik töredék szövegtöredékével és a kúttal legújabban Pócs Dániel művészettörténész (MTA BTK Művészettörténeti Intézet, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet) foglalkozott, aki igazolta, hogy az előkerült töredékes feliratban a Poliziano-féle epigramma részletét és így a kút újabb töredékét ismerhetjük fel. Az utóbbi tény és egy, a márványkút anyagának elszámolásáról szóló 1488-ban kelt levéltári dokumentum végleg bebizonyította, hogy a márványkutat 1485-ig Verrocchio és műhelye elkészítette Mátyás számára, és azt Budára is szállították.

 A nemzetközi reneszánsz-kutatás számára az első két kúttöredéket a firenzei Villa I Tatti, a Harvard University reneszánsz kutatóközpontja 2007-ben rendezett, Italy and Hungary konferenciáján és kötetében Pócs Dániel előadása, a BTM Vármúzeum 2008-ban rendezett Hunyadi Mátyás, a király című kiállítása (kurátorok: Farbaky Péter, Végh András, Spekner Enikő), és az ennek nyomán a firenzei San Marco Múzeumban 2013-ban rendezett Mattia Corvino e Firenze című nagyszabású tárlat (rendezői: Farbaky Péter, Pócs Dániel, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Spekner Enikő, Végh András) mutatta be újra. E három esemény vezetett el ahhoz, hogy az Andrea del Verrocchio, a nagy reneszánsz festő és szobrász életművét elsőként bemutató nagyszabású kettős firenzei kiállításban a Mátyásnak készült kút magyar gyűjteményekben őrzött töredékei bekerülhettek a nagy mester életművének alkotásai közé.

Farbaky Péter

Palazzo Strozzi, Firenze.

 Mátyás király kútjának részletei a firenzei Palazzo Strozzi kiállításán.

webfejlesztés: