Új múzeumi stratégia születik a Budapesti Történeti Múzeumban

2020.08.02.

2020 februárjában állt össze a Budapesti Történeti Múzeum minden tagintézményét és szakterületét lefedő, 12 fős Stratégiai Koordinációs Kabinet, amely egy hároméves új múzeumi stratégia kidolgozását tűzte ki célul maga elé. Most bepillanthatunk az elmúlt hónapok műhelymunkájába.

Budapest Főváros Képviselő-testülete a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) főigazgatójának 2019-es megválasztásakor, egyetértve a szakmai bizottsággal, Népessy Noémi pályázatát támogatta. A főigazgatói pályázat víziója szerint a cél a BTM modern, 21. századi fővárosi múzeummá formálása. A kollégák innovatív szemléletmódjára támaszkodva, és merítve abból a felhalmozott tudásbázisból és gyűjteményi gazdagságból, amellyel a múzeum rendelkezik, megteremthető egy nyitott, sokszínű, együttműködő kulturális intézmény, amely így méltó helyére, az európai fővárosi múzeumok közé kerülhet.

Több hónapos helyzetfelmérés, információgyűjtés és -elemzés után egy, a kulturális szférából érkező szervezetfejlesztő, Csordás Izabella (MúzeumOD) segítségével, többlépcsős kiválasztással összeállt a 12 fős Stratégiai Koordinációs Kabinet. A Kabinetben a Budapesti Történeti Múzeum minden tagintézménye és minden szakterülete helyet kapott. A résztvevők számára az új szerepkör egyben új perspektívát is jelentett: a stratégiaalkotás egy intenzív tanulási folyamattá vált, s nemcsak a nézőpontok gazdagságának és a közös munka eredményességének a tapasztalatát hozta, hanem a múzeumi működés komplexitására is rávilágított.

A 2020 februárja óta együtt dolgozó Kabinet célja a BTM ismertségének jelentős növelése, #afővárosmúzeuma brand kiépítése, egy, a szakmai hitelességen nyugvó, egyben a látogatók számára magas színvonalú szolgáltatást nyújtó múzeum megteremtése. A stratégián dolgozó szakmai közösség feladatául tűzte ki, hogy – a magyarországi múzeumok által kevéssé használt módon, közös gondolkodással – heti rendszerességű, workshop-jellegű találkozókon létrehozza és definiálja a múzeum értékeit, megfogalmazza jövőképét és küldetését, és az elkövetkező hároméves időszakra megalkossa az intézmény stratégiáját.

A Kabinet az időigényes helyzetfeltárást követően kijelölte a jövőbeni célokat. Ezekből következően és a klasszikus stratégiaalkotás lépcsőinek megfelelően a közös gondolkodás esszenciájaként kialakultak a jövőben képviselni kívánt értékek, valamint a szervezet küldetése és a közösen megfogalmazott jövőkép.

ÉRTÉKEK

A BTM NYITOTT szellemiségű intézmény: elérhetőek vagyunk, és aktív részvételre ösztönözzük munkatársainkat, partnereinket, látogatóinkat és a városi civil közösséget.

A BTM sokszínűségében EGYEDI: gyűjteményeink és tagintézményeink páratlan gazdagságát és változatosságát egyedi módon tesszük hozzáférhetővé.

A BTM DINAMIKUS, megújulásra képes: a környezeti változásokra rugalmasan reagálunk, a főváros életében proaktívan részt veszünk.

A BTM INSPIRÁLÓ: a társadalmi jelenségekhez érzékenyen közelítünk, korszerű kérdésfelvetésekkel és módszerekkel kreatív gondolkodásra késztetjük közönségünket.

A BTM szakmailag HITELES: az általunk közvetített ismeretek tudományos kutatásokon és korszerű módszertanon alapulnak.

A BTM büszke TRADÍCIÓIRA: az elődeink által felhalmozott tudással, kulturális értékeinkkel több mint 100 éve formáljuk a fővárosi identitást.

 

KÜLDETÉS

A BTM a főváros múzeuma.  Küldetése, hogy segítse a múlt és a jelen megértését. Nyitott és inspiráló, közösséget teremt és kritikai gondolkodásra ösztönöz.

 

VÍZIÓ

2023-ra a szervezetileg és szemléletében megújult BTM a főváros kulturális életének meghatározó intézményévé válik.

Az értékek, a vízió és a jövőkép meghatározása után az intézmény minden szervezeti egységében lezajlott a „munkatársi bevonás”. Ez nem kizárólag frontális kommunikációt jelentett, hanem tényleges interakcióra hívta a kollégákat. Így a BTM munkatársai személyesen járulhattak hozzá a készülő intézményi stratégiához, véleményüket, meglátásaikat a Kabinet beépítette, felhasználta. Ezzel a  hazai múzeumi szcénában teljesen kivételes módon olyan együttműködési háló jött létre az intézményen belül, amely stabil alapja és biztos háttere lehet a múzeum teljes megújulásának. Az elkészült múzeumi stratégia várhatóan ősszel kerül a nyilvánosság elé. A munkafolyamat során az intézmény stratégiájának kidolgozásában résztvevő szakemberek vezetésével az egyes szakterületek részstratégiáinak elkészítése következik.

A BTM stratégiaalkotó kabinetje tehát folytatja tevékenységét, az idő előrehaladtával a saját tudományágukban kiváló szakemberek mindennapi munkájuk mellett egyre inkább múzeumuk stratégáivá is válnak, s a különböző területekről érkező egyénekből álló közösség egységgé, csapattá alakul.

 

#BudapestiTörténetiMúzeum #afővárosmúzeuma #BTM #együttMŰKÖDÜNK

webfejlesztés: