Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb kutatási területe a török hódoltság egyház- és művelődéstörténete volt, hiszen az iszlám jogrend és a nyugati keresztény kultúra találkozása páratlan kulturális és vallási sokszínűség kialakulásához vezetett a hódolt magyar tájon.

Míg azonban a katolikus, protestáns, zsidó vagy éppen muszlim vallás hódoltsági jelenlétéről ma már sokkal többet tudunk, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, addig a szerbekről és egyházukról továbbra is nagyon hézagosak az ismereteink, holott az egyik legnépesebb és legerősebb etnikumot alkották a török uralom alatti Magyarországon.

Molnár Antal (MTA BTK, tudományos főmunkatárs) előadása a szerb és az oszmán források ütköztetésével ezt az elsüllyedt egyházat és közösséget mutatja be.

Időpont: 2019. január 23. 17:00

Az előadáson való részvétel ingyenes.

web development: