Állás

Budapesti Történeti Múzeum

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum 
Gazdasági Osztály

pénzügyi és számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 • Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 • A munkavégzés helye: 1014 Budapest, Szent György tér 2.

 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  • Kötelezettségvállalás nyilvántartása, főkönyvi nyilvántartások vezetése (bank, pénztár, költségvetés), részvétel az adatszolgáltatáshoz, beszámolók elkészítésében. Feladatait a gazdasági osztályvezető irányításával látja el.

 • Illetmény és juttatások:
  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 • Pályázati feltételek:
  • Középfokú képesítés, szakirányú
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • mérlegképes könyvelői képesítés, államháztartási gyakorlat
  • felsőfokú szakirányú végzettség

 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hatvani Erika nyújt, a 06/20-224-36-63 -os telefonszámon.

 • A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Bereczki Róza részére a bereczki.roza@mail.btm.hu e-mail címen keresztül

 • A pályázat elbírálásának módja, rendje: kizárólag határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni. Az előzetes elbírálás alapján kiválasztott személyes meghallgatását követően a gazdasági igazgató dönt.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 7.

 • A pályázat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:
  • Részletes fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely büntetlen előéletet igazol,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul.

webfejlesztés: