HU / EN

Küldetésnyilatkozat

A Budapesti Történeti Múzeum, amelyet az Aquincumi Múzeum, a Vármúzeum, a Kiscelli Múzeum és a Budapest Galéria mint tagintézmények alkotnak, az őskortól napjainkig tartó időszakokból gyűjti és őrzi a hazai és a fővárosi régészeti, történeti és művészeti emlékeket.

Elsődleges feladata a gyűjteményeiben található tárgyi és szellemi örökség kutatása, tudományos megalapozottságú újraértelmezése, kiállítása, és hozzáférhetővé tétele. Érzékenyen reagál a főváros társadalmi, kulturális és épített örökségének változásaira, aktívan részt vesz a kulturális örökségvédelemben és Budapest jövőjének alakításában.

Célja a városi és helyi identitások erősítése, ennek elérése érdekében párbeszédet kezdeményez a városi intézményekkel és a civil társadalmat képviselő csoportokkal. A kortárs szellemi áramlatokra nyitott, sokoldalú tudományos műhely, amely korszerű muzeológiai szemlélettel, hitelesen, magas szakmai színvonalon, ugyanakkor közérthetően tárja a látogatók elé és teszi átélhetővé a múlt és a jelen emlékeit.

Törekszik arra, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációját speciális programok szervezésével segíti elő. A környezettudatosságot és társadalmi felelősségvállalást alapvető értékeknek tartja, szakmai és társadalmi etikai szempontok szem előtt tartásával határozza meg működését, tevékenységét.

A Budapesti Történeti Múzeum és tagintézményeinek küldetésnyilatkozatai letölthető pdf formátumban:

webfejlesztés: