Közérdekű adatok

Általános információk

A Budapesti Történeti Múzeum fenntartója Budapest Főváros Önkormányzata, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. Tel.: +36 1 327 1000, a szakmai felügyeletet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14, Tel.: +36 1 795 1200 látja el.

A közérdekű adatokkal, a közérdekből hivatalos adatokkal és a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban a Budapesti Történeti Múzeum Főigazgatói Titkárságához (1014 Budapest, Szent György tér 2.), a +36 1 487 8801-es telefonszámon, a +36 1 487 8872-es faxszámon, valamint btm@btm.hu e-mail címen lehet fordulni.

Közérdekűadat-közzétételi szabályzat

Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez


Közadatkereső
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet. A közadatkereső az alábbi linken érhető el: https://www.kozadat.hu/kereso/

Tájékoztató a Budapesti Történeti Múzeum közadatok újrahasznosításával kapcsolatos eljárásáról (.pdf)Szervezeti és személyzeti adatok

Hivatalos név Budapesti Történeti Múzeum
Székhely 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Adószám 15490634-2-41
Bankszámlaszám 11784009-15490634-00000000
Postacím 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
Telefonszám +36 1 487 8800
E-mail btm@btm.hu
Honlap http://www.btm.hu/
Kutatószolgálatok elérhetősége BTM Adattár
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 4807 8806
adattar@btm.hu

Aquincumi Múzeum - Régészeti Gyűjtemény
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
+ 36 1 250 1650
aquincum@aquincum.hu

Budapest Galéria
1036 Budapest, Lajos utca 158.
+36 1 388 6784
info@budapestgaleria.hu

Kiscelli Múzeum - Újkori Várostörténeti Osztály
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
+36 1 250 0304
kutatoszolgalat@kiscellimuzeum.hu

Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
+36 1 388 7817
fovarosi_keptar@btm.hu

Vármúzeum - Régészeti Gyűjtemény
1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 4807 8800
btm@btm.hu

 Szervezeti felépítés

szervezeti.pdf (PDF, 18.2 KB) 

 A szerv vezetője

Népessy Noémi főigazgató

 Hivatali elérhetősége

1014 Budapest, Szent György tér 2.
Budavári Palota E épület
+36 1 487 8801, +36 1 487 8802
nepessy.noemi@btm.hu

A Budapesti Történeti Múzeum alapító okirata

AO_210317.pdf (PDF, 526.5 KB)

A szerv alaptevékenysége, feladatköre és hatásköre (Szervezeti és Működési Szabályzat)

BTM_Szervezeti_es_Mukodesi_Szabalyzata.pdf (PDF, 23.0 MB)Periodikák

Tanulmányok Budapest múltjából


Szerkesztő: Dománszky Gabriella

A szerkesztőbizottság tagjai: Farbaky Péter, Géra Eleonóra, Gyáni Gábor, Népessy Noémi, Perényi Roland, Róka Enikő, Rostás Péter, Sipos András, B. Szabó János

E-mail: domanszky.gabi@gmail.com, btm@btm.hu

Web: www.btm.hu

Kiadja: Budapesti Történeti Múzeum

Felelős kiadó: Népessy Noémi főigazgató

HU ISSN 0238-5597Budapest Régiségei


Szerkesztő: Hanny Erzsébet

A szerkesztőbizottság tagjai: Népessy Noémi, Láng Orsolya, Terei György, Papp Adrienn, Szilas Gábor

E-mail: hanny@btm.hu, btm@btm.hu

Web: www.btm.hu

Kiadja: Budapesti Történeti Múzeum

Felelős kiadó: Népessy Noémi főigazgató

HU ISSN 0133-1892Aquincumi Füzetek


Szerkesztők: Láng Orsolya, Vámos Péter

E-mail: aquincum@aquincum.hu, lang.orsolya@iif.hu

Web: www.aquincum.hu

Kiadja: Budapesti Történeti Múzeum

Felelős kiadó: Népessy Noémi főigazgató

HU ISSN 1219-9419

Felettes felügyeleti szervek 


A Budapesti Történeti Múzeum fenntartója: Budapest Főváros Közgyűlése

Hivatalos név: Budapest Főváros Közgyűlése

Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Telefonszám: +36 1 327 1000

Honlap: https://budapest.hu/

Szakmai felügyeletet gyakorló szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telephelyek:
1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
1054 Budapest, Hold u. 1.

Telefonszám: +36 1 795 1200

Honlap: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

 Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

I. TörvényekII. Rendeletek


Kormányrendelet


Miniszteri rendelet

  • 14/2015. (III.11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjeiről szóló
  • 13/2015. (III.11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
  • 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
  • 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
A BTM és tagintézményeinek küldetésnyilatkozataiIntézményi dokumentumok, szabályzatokNyilvános adatokKöltségvetésekBeszámolókNettó 5 millió forint feletti szerződések

2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004

Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési eljárások nyilvánosságát  a BTM úgy biztosítja, hogy a honlapról (ide kattintva) elérhető a Közbeszerzések Tanácsának honlapja, melyen megtalálhatóak a közbeszerzésekkel kapcsolatos információk, tájékoztatók, felhívások.

2020. évi dokumentumok


2019. évi dokumentumok2018. évi dokumentumok

  • A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, sziklapince, kazánház, földszinti bejárat felújítása tárgyában
2017. évi dokumentumok2016. évi dokumentumok


2015. évi dokumentumok


2014. évi dokumentumokPályázati beszámolók 

webfejlesztés: