Álláshirdetés

A Budapesti Történeti Múzeum Biztonsági Osztálya pályázatot hirdet

 3 fő aquincumi teremőr munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.06.01-től 2017.10.31-ig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 1031 Budapest, Szentendrei út 135.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Nyitvatartási idő alatt tájékoztatja a látogatókat a rábízott aktuális kiállításról.
 • a múzeum kiállításainak őrzése, a kiállítás anyagának és rendszerének ismerete, kezelése
 •  a látogatókkal való kulturált kapcsolattartás, a látogatóktól szerzett tapasztalatok közvetítése az vezetői felé
 •  a belépőjegyek ellenőrzése,
 • környezetének tisztán tartása, gondozása
 • Részt vesz a munka- és tűzvédelmi oktatásokon, azok szabályait betartja és betartatja a látogatókkal.

 

Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • legalább középiskolai végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 •  büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  német vagy angol nyelvtudás
 • kiváló kommunikációs képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz,
 • bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt, (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani)

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.

 

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben, a pályázatokat a tenyi.magdolna@mail.btm.hu kérjük küldeni. Kérjük az elektronikus levél tárgyában, jelölje meg:” aquincumi teremőr”

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikusan a pályázati anyagot (Word vagy PDF formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben) kell megküldeni.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak, a pályázok. A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartamát a z adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.