Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet

régészeti főigazgató helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01.-2022.08.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BTM régészeti főigazgató-helyettese ellátja a felügyeletét és ellenőrzi a BTM régészeti tevékenységét, koordinálja a régészeti feladatellátás szervezését, adminisztrációját és lebonyolítását, irányítja a régészeti adattár, az ásatási projektiroda, valamit az Aquincumi Múzeum és a Vármúzeum régészeti főosztályainak munkáját. Összehangolja a felügyeleti területéhez tartozó régészeti szervezeti egységek munkáját és felelős is ezekért. Közvetlenül irányítja a BTM régészeti muzeológiai munkáját, közreműködik szakterülete tudományos, kiállítási tervének elkészítésében és megvalósításában.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, régész szakirány,

•         nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

•         Legalább 5 év gyakorlat a régészeti terepi és feltáró munkában, szakmai közéletben való részvétel, - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Phd - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Word, Excel, Outlook, internet, stb.) ,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         150/1992. (XI.20.) korm.rendelet 6/G. §45 szerinti igazolás, kiállítás rendezési tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szervezési, koordinációs készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, középtávú vezetői program, oklevél másolatok (diploma, PhD oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány), publikációs jegyzék, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyömbér Ljubov nyújt, a +361487-8857 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1250. pf.4. Budapest, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/8-17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: régészeti főigazgató helyettes.

•         Elektronikus úton Gyömbér Ljubov részére a gyomber.ljubov@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

5 tagú bírálóbizottság összehívása, pályázók meghallgatása, titkos szavazás

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 17.