Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet
 Ásatási Projektirodájába, irodavezető (vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.15-2022.09.14-ig szól

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Ásatási Projektiroda munkájának szervezése, koordinálása a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A régészeti szaktevékenységek ellátásához szükséges műszaki-, tárgyi- és kapacitásbeli feltételek biztosítása. Egyeztetések és tárgyalások szervezése a beruházókkal, hatóságokkal, régészekkel. A szerződéskötések folyamatának és teljesítésének nyomon követése. A régészeti szaktevékenységek előrehaladásának, a pénzügyi- és a szakmai teljesítés összhangjának felügyelete. A régészeti szaktevékenységek pénzügyi nyomon követésének koordinációja. A közbeszerzések műszaki dokumentációjának összeállítása. A szervezeti egység terveinek, beszámolóinak, jelentéseinek elkészítése. A szervezeti egység tevékenységéhez szükséges belső szabályozás folyamatos karbantartása.Kapcsolat tartás a szervezeti egységen belül, az Intézmény szervezeti egységei között, az illetékes hatóságokkal, megbízókkal, valamint a feladatellátásba bevont külső szervezetekkel, cégekkel.

.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-    Felsőfokú végzettség és szakképzettség (örökségvédelmi, régészeti, építőipari, gazdasági területen),

-   Örökségvédelmi területen végzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat

-   A hatályos örökségvédelmi jogszabályok kiváló ismerete,

-   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         régészeti feladatellátásban szerzett tapasztalat, múzeumi tapasztalat , B kategóriás jogosítvány, tárgyalási szintű idegen nyelvismeret (angol, német)

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 

         Kiváló kommunikációs készség

         precíz és pontos munkavégzés

         vezetői alkalmasság, kiváló koordinációs képesség

         Közigazgatásban szerzett tapasztalat

         projektekmanagelésében szerzett tapasztalat

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. augusztus. 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamsula-Balzó Henrietta nyújt, a 06-1-487-8857 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Tamsula-Balzó Henrietta részére a tamsula.b.henrietta@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján történik. A vezetői megbízást a munkáltatói jogkörgyakorló adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  Iskolai végzettséget, Szakképesítést igazoló okmányok,

-  a pályázó szakmai önéletrajza,

-  Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban eljárók megismerhessék, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amely a pályázat elbírálásáig benyújtható)

-   Nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul a pályázati anyag megsemmisítéséhez.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btm.hu honlapon szerezhet.