Álláshirdetés

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet
főigazgatói titkárságárakézbesítő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgatóság munkájának támogatása: - Telefonhívások kezelése, kisebb adminisztratív feladatok megoldása - Intézményen belül, valamint a múzeum és a külső intézmények közötti iratkézbesítés - postázási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, legalább közép szintű szakképesítés,

       

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság,

•         jó kommunikációs készség,

•         pontos, precíz munkavégzés,

•         magyar állampolgárság,

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         jó stressztűrőképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kézbesítési , valamint

•         hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata ( ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő)

•         3 évnél nem régebbi fényképes önéletrajz (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő)

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest , Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR8-18/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Kézbesítő.

vagy

•         Elektronikus úton Juhász Gréta részére a btm@mail.btm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

- személyes megbeszélés alapján történik

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.