Könyvtárak

A Budapesti Történeti Múzeum könyvtárainak rövid története

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának létrehozása nem köthető egyetlen dátumhoz. A 19. század legvégétől, ahogyan szerveződtek a múzeum tudományos osztályai, annak megfelelően alakultak a hozzájuk tartozó könyvgyűjtemények is. Hosszú ideig nem létezett önálló könyvtár sem, a dolgozószobák könyvespolcain gyűltek az alapvető szak- és kézikönyvek, valamint a szakirodalommal foglalkozó folyóiratok. Az egyes gyűjtemények akkor kaptak saját könyvtártermet, amikor a Múzeum különböző részlegeit a számukra kijelölt épületekben helyezték el.

1967-ben a Szentháromság térről a budavári palota déli szárnyába költözött a Középkori Osztály és vele együtt a könyvgyűjteménye. Néhány év múlva már a központi feladatokat is itt látták el. 1973 februárjában főigazgatói rendelkezés született arról, hogy a Múzeum különböző osztályaihoz tartozó, egymástól független könyvgyűjtemények egységes könyvtárként működjenek, ezért a könyvtárat önálló osztállyá alakították, élére osztályvezetőt állítottak. Az egységesített könyvtári munkával megvalósulhatott az egységes leltári- és katalógusrendszer kialakítása, az állománygyarapításban az átfedések megszüntetése, az egyes részlegek szakszerű működtetése.

 

Gyűjtőkör, időhatárok

A könyvtár elsősorban az intézmény munkatársainak tudományos munkáját segíti, de kiszolgálja azokat a kutatókat, egyetemi hallgatókat is, akiknek szükségük van a gyűjteményben található régészeti, történeti, várostörténeti, művelődéstörténeti, művészettörténeti, valamint kortárs művészeti szakirodalomra a külföldi párhuzamokkal együtt. Az állomány fele idegen nyelvű.

Mivel a Múzeum osztályai Budapest különböző területén találhatók, értelemszerűen a könyvtár is három helyen van. Az Aquincumi Múzeumban helyezték el a Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár gyűjteményét, amelybe az őskortól a honfoglalás koráig tartó időszakkal foglalkozó művek tartoznak. A budavári palota "E" épületében lévő Középkori Szakkönyvtár a honfoglalás korától Buda felszabadításáig (1686) tartó időszak irodalmát gyűjti. A Kiscelli Múzeumban van az Újkori és Művészeti Szakkönyvtár, ennek gyűjteményébe az 1686 utáni szakirodalom tartozik.


KÖNYVTÁRAINK

Középkori Szakkönyvtár

Vármúzeum
1014 Budapest, Szent György tér 2. (Budavári Palota E épület)
Telefon: +36 1 487 8800/822Nyitva tartás:

Hétfő 9:00-15:30
Kedd 9:00-15:30
Szerda zárva
Csütörtök 9:00-15:30
Péntek 9:00-14:30

Tájékoztatjuk tisztelt látogatóinkat, hogy a BTM Vármúzeumában található Középkori Szakkönyvtár az épületben zajló munkálatok miatt 2019. június elejéig zárva tart. Az újranyitás pontos dátumával kapcsolatban kérjük, hogy figyeljék weboldalunk híreit. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük, és köszönjük megértésüket.

A Szakkönyvtár az alábbi témák és korszakok irodalmát gyűjti: 

 • középkori egyetemes történet a 17. század végéig,
 • magyar történelem a honfoglalás korától 1686-ig,
 • város- és településtörténet,
 • Budapest története,
 • történelem segédtudományai,
 • gazdaság-és társadalomtörténet, életmód történet,
 • művészettörténet, képzőművészet,
 • egyháztörténet,
 • építészet, műemlékvédelem,
 • középkori régészet,
 • Budapest földrajza, történeti földrajz, térképek,
 • levéltári jegyzékek, forrásközlések,
 • BTM története, kiállításai,
 • kézikönyvek, lexikonok, szótárak, bibliográfia,
 • muzeológia,
 • néprajz,
 • szociológia,
 • irodalomtörténet,
 • könyvtári szakirodalom,
 • restaurálás,
 • geodézia.


Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár

Aquincumi Múzeum
1033 Budapest, Sujtás utca
Telefon: +36 1 368 6046/103

Nyitva tartás: 

Hétfő 9:00-15:30
Kedd 9:00-15:30
Szerda 9:00-15:30
Csütörtök zárva
Péntek 9:00-14:30

A Szakkönyvtár az alábbi témák és korszakok irodalmát gyűjti: 

 • egyetemes  ős- és ókortörténet, a népvándorlások kora, 
 • Magyarország története az ős- és ókorban, a honfoglalás korában,
 • ókori város- és településtörténet, hadtörténet,
 • Budapest története az ős- és ókorban, a honfoglalás korában, 
 • gazdaság- és társadalomtörténet, életmódtörténet,
 • művészettörténet,
 • építészet, műemlékvédelem,
 • régészet,
 • földrajz, történeti földrajz,
 • történelem segédtudományai,
 • ókori írók (auctores),
 • BTM története (Aquincum), katalógusai,
 • kiállítási katalógusok,
 • kézikönyvek, lexikonok, szótárak, bibliográfiák,
 • Budapest térképek,
 • muzeológia,
 • latin nyelv és irodalom,
 • restaurálás.


Újkori és Művészeti Szakkönyvtár

1033 Budapest, Kiscelli utca 108.
Telefon: +36 1 250 0304


Nyitva tartás:

Hétfő 9:30-15:30
Csütörtök 9:30-15:30
A Középkori Szakkönyvtár munkatársai tartanak ügyeletet.

A Szakkönyvtár az alábbi témák és korszakok irodalmát gyűjti: 

 • egyetemes történet a 17. század közepétől,
 • magyar történelem 1686-tól,
 • Budapest története, statisztikája,
 • város- és településtörténet,
 • történelem segédtudományai,
 • gazdaság- és társadalomtörténet, életmódtörténet,
 • egyháztörténet,
 • művészettörténet, képzőművészet, fotóművészet,
 • építészet, műemlékvédelem,
 • Budapest földrajza, történeti földrajz, térképek,
 • a BTM története, kiállításai
 • muzeológia,
 • levéltári jegyzékek, forrásközlések,
 • budapesti útikalauzok,
 • művelődéstörténet,
 • Budapest munkásmozgalma,
 • kézikönyvek, lexikonok, szótárak, bibliográfiák,
 • néprajz,
 • szociológia,
 • irodalomtörténet,
 • könyvtári szakirodalom.

 


Általános tudnivalók

Aquincumban és a Kiscelli Múzeumban egyszemélyes könyvtár működik, ezért betegség vagy szabadság esetén a könyvtár nincs nyitva. Kérjük, hogy telefonon érdeklődjenek, mielőtt felkeresnék ezeket a könyvtárakat.

Szolgáltatások 

 • helyben olvasás
 • másolatszolgáltatás (fekete-fehér max. 10-12 oldal)
 • könyvtárközi kölcsönzés

Jelenleg csak cédulakatalógusból lehet informálódni az állományról, ennek részei:

 • szerzői betűrendes katalógus
 • szakkatalógus
 • folyóiratok leíró katalógusa
 • sorozati katalógus
 • földrajzi katalógus
 • kiállítási katalógusok katalógusa
 • archív gyűjtemény leíró katalógusa

webfejlesztés: